Klanzowy Klub Świadomego Rodzica

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło  w Rzeszowie realizuje zadanie publiczne pn. Klanzowy Klub Świadomego Rodzica (KKSR)

 

Celem projektu Klanzowy Klub Świadomego Rodzica jest zwiększenie udziału rodzin w życiu lokalnej społeczności i zwiększenie możliwości ich wpływu na otaczającą ich rzeczywistość, poprzez ich zaangażowanie w akcje społeczne, wolontariat i animacje oparte na metodach KLANZY, Rodzicielstwa Bliskości (RB) i Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

W ramach projektu zapewniamy :

- szkolenia oparte na metodach Klanzy, Rodzicielstwa Bliskości (RB) i Porozumienia Bez Przemocy,

animacje i opiekę dla dzieci uczestników projektu Podczas Szkoleń,

- wsparcie merytoryczne Asystenta Rodziny,

- wsparcie finansowe i merytoryczne przy realizacji Własnych Inicjatyw,

- współprace z NGO.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Terminy Zgłoszeń:

Rodzin Liderów  do 24 kwietnia 2017 r.

- 3 kwiecień godzina 19:00,

- 7 kwiecień godzina 19:00,

- 10 kwiecień godzina 14:00

- 12 kwiecień godzina 17:00

- 19 kwiecień godzina 12:00  i 17:00

- 21 kwiecień godzina 19:00

- 24 kwiecień godzina 18:00

 

Miejsce: ul. Plac Wolności 2 pokój 212, tel. kontaktowy  600911970.

Zespołów  Rodzin do 15 maja 2017 r.

Projekt wspólfinansowany z Fuduszu Inicjatyw Obywatelskich

realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracyi Polityki Społecznej.

Zapraszamy do udziału,
Zespół PSPiA KLANZA Koło w Rzeszowie

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Plan projektu

Regulamin

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy przysłać do dnia 12.04.2017,  (rekrutacja Liderów Rodzin) oraz Rodzin Wolontariuszy do 15 maja 2017r. wysłanie formularza wiąże się ze zgodą na udział w projekcie, akceptacji Regulaminu i Planu projektu.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w zadaniu publicznym.

2009 - 2010 Klanza Rzeszów   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków