Oferta

Tytuły warsztatów jakie można u nas zamawiać:

- "Kilka rozwojowych inspiracji drogą do efektynej animacji"

- "„TWÓRCZO I KREATYWNIE W DZIAŁANIU - metoda KLANZY z elementami dramy stosowanej w pracy z dziećmi i młodzieżą”

- "Kreatywna klasa z ruchem i muzyką"

- "Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych"

- "Muzyka i ruch dla każdego"

- "Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania"

- "Nowe wiersze i opowiadania do kreślenia i składania"

(cz I "Wiosna, lato" ' cz. II "Jesień, zima")

- "Tańce, pląsy i zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym"

- "Metody integracyjne w pracy z grupą - Wprowadzenie do pedagogiki zabawy"

Tematyka programów szkoleń spoza oferty warsztatowej, jakie można indywidualnie zamawiać w kole rzeszowskim: praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, praca z osobami niepełnosprawnymi, origami i kirigami, plastyka, tańce integracyjne, zabawy z chustą i tunelem, integracja wielopokoleniowa, organizacja czasu wolnego.


***

ZASADY I WARUNKI ZAMAWIANIA WARSZTATÓW I USŁUG w roku szkolnym 2019/20:

1. kontakt e-mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia terminu i szczegółów organizacyjnych nie później niż 30 dni przed planowanym terminem realizacji

2. warsztaty realizowane są dla grup do 30 osób (nie dotyczy to zamówień na imprezy okolicznościowe)

3. przy grupie warsztatowej powyżej 30 osób cena może ulec podwyższeniu

4. cena dla Zamawiającego jest stała niezależnie od liczebności grupy (do 30 osób)

5. w cenę warsztatów wliczone są: zaświadczenia dla uczestników, materiały metodyczne dla uczestników (opisy metod itp.), pakiet informacyjny dla Organizatora, koszty organizacyjne (m.in. honorarium, podróż, obsługa, koszty operacyjne).

6. nie są wliczone w cenę: nocleg i wyżywienie trenera (w razie potrzeby), materiały wydawnicze (książki, płyty itp.) - można nabyć je lub zamówić w czasie trwania warsztatów albo niezależnie od nich

7. cennik warsztatów dla grupy (w przypadku warsztatów zamawianych przez Kontrahenta):

- 180 zł netto/godz. dyd. (warsztaty szkoleniowe Filii Centrum Szkoleniowego KLANZA)

- nocleg i wyżywienie trenera (w razie potrzeby)

- materiały do realizacji zajęć wg załączonej do umowy listy

8. cennik warsztatów dla osób indywidualnych: podawany na stronie w informacji o warsztatach

9. cennik innych usług:

- dla odbiorców publicznych (firmy, organizacje, placówki edukacyjne, kulturalne itp.): 200 zł. netto/ godz. dyd. (usługi edukacyjne, animacyjne przy 1 osobie prowadzącej)

- w cenie usługi zapewniamy sprzęt animacyjny

- dla odbiorców indywidualnych - do negocjacji

- liczba prowadzących jest ustalana w zależności od rodzaju imprezy, liczebności grupy i opracowywanego indywidualnie programu

10. w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji warunków organizacyjnych bądź finansowych.

***


 

Kontakt w sprawach zamówień szkoleń i usług:

- telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00:

Pełnomocnik ZG PSPiA KLANZA ds. Koła w Rzeszowie: Jolanta Kaszyca tel. 503 54 22 53

Kierownik Filii Centrum Szkoleniowego KLANZA w Rzeszowie: Iwona Biśto tel. 512 495 428

- mailowy: rzeszow@klanza.org.pl

- aktualny link do szkoleń z oferty dostępny na podstronie WARSZTATY.

2009 - 2010 Klanza Rzeszów   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków