Aktualności

12.02.2020

Kolejne propozycje z terminami w naszej ofercie szkoleniowej!!!

Wejdź na podstronę WARSZTATY!

 

31.01.2020

Oddajemy do Państwa dyspozycji nową, terminową ofertę szkoleniową dostępną na podstronie WARSZTATY. Jak zapowiadaliśmy, uruchomiliśmy również bezterminową  ofertę szkoleń, których szczególy można poznać wchodząc przez niżej podane linki.

https://www.facebook.com/pspiarzeszow/
Pełna oferta KLANZY Rzeszów na rok 2020. Do wyboru zajęcia stacjonarne, warsztaty, animacje i wiele, wiele innych. Większość form jest organizowana na zamówienie- zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem messengera

Na warsztaty metodyczne z oferty ogólnej można zapisać się za pośrednictwem formularza. Zostaną one uruchomione po zebraniu się grupy- min. 15 osób.

 

 

25.01.2020

Witamy w nowym roku kalendarzowym!

Już wkrótce na podstronie WARSZTATY ukaże się nasza nowa oferta szkoleniowa. Z nowym rokiem wprowadzamy również zmodyfikowane zasady działania oferty szkoleniowej - obok  ustalonych  terminów szkoleń znajdą się w niej propozycje z bezterminową możliwością zapisu. Termin realizacji będzie wówczas ustalany po zebraniu się grupy.

Wzbogaciliśmy naszą stronę internetową o zakładkę WARTO WIEDZIEĆ, w której znajdą Państwo ciekawe i przydatne  wiadomości o naszym Stowarzyszeniu oraz o  Kole w Rzeszowie.

Nasze bieżące działania i wydarzenia można śledzić na FB.

 

15.11.2019

Zapraszamy na kolejne warsztaty jeszcze w listopadzie!

„ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W TWÓRCZOSCI Z WIÓREK OSIKOWYCH”

Szkolenie skierowane jest do osób kreatywnych: nauczycieli, instruktorów, plastyków i innych osób pragnących poznawać nowe techniki i surowce rękodzielnicze. Szczegóły na podstronie WARSZTATY.

 

05.10.2019

Witamy w roku szkolnym 2019/2020.

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Szkoleniowe KLANZA uzyskało akredytację jako placówka kształcenia nauczycieli. Zachęcamy do zapoznawania się z bieżącymi ofertami naszych warsztatów na podstronie WARSZTATY oraz ich szczegółami na stronie FB.

W związku ze zmianami w systemie rekrutacji na szkolenia organizowane w Kole PSPiA KLANZA w Rzeszowie udostępniamy będziemy udostępniać Państwu bieżące linki do formularza zgłoszeniowego.

Jest on umieszczony również na podstronie WARSZTATY.

 

19.04.2019

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzymy wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia KLANZA spokojnego czasu refleksji, radosnych spotkań z Bliskimi, wiosennej energii oraz nieustannego rozwoju.

 

29.01.2019

Z przyjemnością przedstawiamy ofertę warsztatową na drugi semestr roku szkolnego 2018/2019. Uwzględniamy w niej potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego oraz wychodzimy naprzeciw aktualnym trendom w edukacji i wychowaniu.

W aktualnej ofercie znajdą Panstwo duzo nowości i pilotazy, czyli coś, czego jeszce nie było!

Zapraszamy do zapoznania sie z propozycjami na podstronie WARSZTATY i do udziału w naszych zajęciach.

(Prosimy o uważne zapoznanie się z nowym sposobem zapisywania się na wybrane przez Państwa szkolenia oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych - są umieszczone poniżej oraz bezpośrednio w zakładce WARSZTATY).

 

23.12.2018

Wszystkim Członkom i Sympatykom KLANZY serdecznie życzymy

zdrowych, pełnych Dobra i Miłości świąt Bożego Narodzenia,

a wraz z nadchodzącym 2019 Rokiem nowej energii

oraz wielu spełnionych pragnień.

 

11.12.2018

Informujemy, że z przyczyn losowych termin warsztatów pt. „TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA – ABBA” planowany na 14-15.12. br. (sobota-niedziela) został przeniesiony na 12-13.04.2019 r. (piątek-sobota).

Osoby zainteresowane uczestnictwem przepraszamy za utrudnienie i zapraszamy do udziału w nowym terminie.

 

15. 09. 2018

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu w zakładce WARSZTATY nową ofertę szkoleń na pierwszy semestr. Mamy nadzieję, że nasze propozycje wpiszą się w Państwa aktualne potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z nowym sposobem zapisywania się na wybrane przez Państwa szkolenia oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych (są umieszczone poniżej oraz bezpośrednio w zakładce WARSZTATY).

Zapraszamy oraz życzymy czerpania radości i satysfakcji z rozwoju!

 

W roku szkolnym 2019/2020 na warsztaty można się zapisać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny  tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfegREFvlpcIuJ5SW7lKZ3FI1IsICrZq17XaSqyv2RLJxXG_w/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1agIAJf8qJZ_7HNy31f4-yUsyYJ00w2ADumlxW5cnVWoqxZNsj7eJYeVE. Po uzupełnieniu i wysłaniu formularza uczestnik otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia pod wskazany adres e-mail.

1. Uczestnik po potwierdzeniu otrzymania Jego formularza, wpłaca kwotę określoną przez Organizatora na konto: 44 1600 1462 1812 7371 1000 0001 wpisując w tytule: nazwę warsztatów , imię i nazwisko,

2. Dokonując zapisu do udziału w warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Organizator nie przekazuje danych osobowych partnerom lub patronom zewnętrznym. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody, nie będzie zapisany na warsztaty.

3. Na szkolenie zapisywane będą tylko i wyłącznie te osoby, które po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania formularza wniosą opłatę na konto za wybrane warsztaty.

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach bez podania przyczyny nie później niż 10 dni przed terminem warsztatów. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

5. Uczestnik, który zgłosi rezygnację na mniej niż 10 dni przed terminem warsztatów, na które dokonał wpłaty, nie otrzyma zwrotów poniesionych kosztów. Osoba ta jest zobowiązana do wyznaczenia osoby na swoje miejsce i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora lub ma prawo do uczestnictwa w innych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie.

6. W przypadku, kiedy warsztaty zostaną odwołane przez Organizatora np. z powodu niewystarczającej liczby uczestników, koszty poniesione przez Uczestników zostaną im zwrócone w terminie 7 dni od daty planowanego warsztatu.

7. Zwrot kosztów warsztatu następuje w takiej samej formie, w jakiej była dokonywana wpłata.

8. Do każdej wpłaty na konto wystawiamy fakturę tydzień przed planowanymi warsztatami na nazwisko osoby wpłacającej. Faktury będzie można odebrać w dniu warsztatów. W razie innego nabywcy lub innej formy płatności prosimy to uzgodnić drogą emailową.

9. Jeżeli za szkolenie płaci placówka, niezbędne jest potwierdzenie dyrekcji drogą mailową o pokryciu kosztów szkolenia oraz zgoda na wystawienie faktury na placówkę.
W przypadku wpłat dokonywanych przez placówkę prosimy w treści przelewu podać tytuł szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Faktury wystawiamy z datą wpływu pieniędzy na konto.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA realizuje wymogi wytyczone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”). Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA ul. Kaprysowa 2, 20–834 Lublin - Koło w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów, posługujące się numerem NIP 946-11-83 262  zwanym dalej KLANZA.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rzeszow@klanza.org.pl i/lub lublin@klanza.org.pl

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych drogą elektroniczną:        e-mail: rzeszow@klanza.org.pl i/lub lublin@klanza.org.pl.

2. Przetwarzaniu podlegać będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,  miejsce i datę urodzenia (w celu wystawienia zaświadczeń).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji warsztatów, a po tym okresie dla celów ewaluacyjnych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

4. Na podstawie przedstawionych danych tworzone będą listy uczestników szkoleń/warsztatów oraz wystawiamy stosowne zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające udział ww. formach.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na warsztaty. Brak podania danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zawarcia i wykonania zadania.

8. Informujemy, iż odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w toku kontroli również uprawnione organy administracji publicznej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

02.08.2018

WAŻNA INFORMACJA!!!

Z powodów technicznych w dniach 25.07.2018- 01.08.2018 poczta e-mailowa PSPiA KLANZA  była nieczynna. Jeżeli ktoś z Państwa w tym czasie wysyłał do nas wiadomość prosimy o ponowne wysłanie wiadomości email.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

07.05.23018

Już 15 maja w godz. 17.00-18.00!!!

XI Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ!!!

a zaraz potem...

w  godz. 18.00-19.00 charytatywny Maraton Zumby

Zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie!!!

W dniu 15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny – to święto inspiruje już od 2008 roku aktywnych członków Stowarzyszenia KLANZA do corocznego przygotowania atrakcyjnego wydarzenia - zapraszamy do wspólnego zatańczenia prostych tańców integracyjnych młodzież, rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami i wszystkich chętnych. Pragniemy poprzez taniec zwrócić uwagę na często nieuświadomioną potrzebę bycia razem w ciekawym atrakcyjnym miejscu, wiosną, w niezwykły, odświętny sposób.
Taniec jest również jedną z form promowania zdrowego trybu życia. Akademickie Liceum Ogólnokształcące zaangażowane jest w Ogólnopolską Kampanię Drugie Życie propagującą ideę transplantacji - w ramach tego projektu przeprowadzony będzie maraton zumby, któremu towarzyszyć będą elementy edukacyjne dotyczące tej problematyki. WSTĘP WOLNY.

 

 

13.11.2017

wspomnienie Jubileuszu...

W sobotę 04.11.2017 r. rzeszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA obchodziło uroczyście Jubileusz 20 lecia swojego istnienia.  Świętowaliśmy w gronie byłych i obecnych Członków, Wolontariuszy, Sympatyków. Zaszczycili nas swą obecnością przedstawiciele zaprzyjaźnionych Organizacji oraz władz Miasta. Miłym gestem uznania dla naszej działalności był list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Rzeszowa. Dziękujemy wszystkim Gościom za wspólne świętowanie, a KLANZIE życzymy kolejnych dziesięcioleci rozwoju!!!

 

08.11.2017

Ciekawe wydarzenie!!!

Już w piątek, 10 listopada w godz. 16:00-19:00 do holu budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 Na SPiNDay w Rzeszowie na kolejne już interaktywne spotkanie z nauką i techniką czyli SPiNDay 2017 zapraszają Organizatorzy: Stowarzyszenie ExploRes, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Stowarzyszenie EKOSKOP oraz Uniwersytet Rzeszowski, który po raz kolejny już ugości animatorów i edukatorów oraz ich eksponaty.

Wydarzenie to organizowane jest w ramach ogólnopolskiej akcji Porozumienia „Społeczeństwo i Nauka” SPiN zrzeszającego polskie centra nauki, muzea, uczelnie oraz instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji nieformalnej. Właśnie tego dnia, 10 listopada w całej Polsce odbywają się różne zajęcia, pokazy warsztaty i wykłady popularnonaukowe. Obchodzony w całej Polsce SPiNDay jest świętem edukacji nieformalnej w Polsce a jednocześnie elementem Międzynarodowego Dnia Centrów Nauki i Muzeów Nauki (International Science Center and Science Museum Day – ISCSMD) organizowanym wraz z UNESCO przez międzynarodowe organizacje związane z popularyzacją nauki i techniki m.in. ASTC i ECSITE.

 

13.09.2017

Zapraszamy w imieniu Organizatorów na FESTIWAL NAUKI 2017, który odbędzie się już 17-18 września 2017 r.

To jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych!

Szczegóły:

http://dolinawiedzy.pl/festiwa; https://www.facebook.com/DolinaWiedzy

W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ  TEŻ TAM BĘDZIEMY!!!

 

12.09.2017

Informujemy, że od września bieżącego roku cena za godzinę dydaktyczną warsztatów szkoleniowych dla kontrahentów wynosi 180,00 zł netto. Pozostałe szczegóły dotyczące zamawiania warsztatów znajdą Państwo na podstronie OFERTA.

 

09.09.2017

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową ofertę warsztatową na pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018. Mamy nadzieję, że zawarte w niej propozycje bedą inspiracją do pracy zawodowej oraz miło spędzonym czasem.

Aby zapoznać sie z ofertą, zapraszamy na podstronę WARSZTATY.

 

09.05.2017.

WAŻNE WYDARZENIE!

PRZYJDŹ Z KIM CHCESZ -  Z DZIECKIEM, ZNAJOMYMI, SĄSIADEM, BABCIĄ, DZIADKIEM!

15 maja (czyli już w najbliższy poniedziałek), w godzinach 16.00-18.00 zapraszamy sympatyków KLANZY oraz wszystkich w każdym wieku do wspólnej, jubileuszowej zabawy w Parku Jedności Polonii z Macierzą (scena obok ROSIR).

Przy dźwiękach muzyki i tanecznym krokiem będziemy świętować

10-lecie OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA TAŃCA Z KLANZĄ

Proponujemy naukę kilku prostych tańców integracyjnych, zabawy przy muzyce oraz dodatkowe atrakcje i niespodzianki dla uczestników!

Nasze wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Wspierają nas również Sponsorzy i Partnerzy:

- Centrum Socjo-Pedagogiczne Team

- Pracownia Warsztatów Edukacyjnych Figaro

- Dom Kultury AKWARIUM przy ul. Pułaskiego

- Kino HELIOS przy ul. Powstańców Warszawy

- sklep plastyczny MISIEK przy ul. Hetmańskiej

- hurtownia BIUROMAX

- firma kosmetyczna SYLVECO

 

UWAGA: w razie deszczu będziemy świętować w Domu Kultury AKWARIUM przy ul. Pułaskiego

 

 

projekt (IV-XII 2017)

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło  w Rzeszowie realizuje zadanie publiczne pn. Klanzowy Klub Świadomego Rodzica (KKSR)

 

Celem projektu Klanzowy Klub Świadomego Rodzica jest zwiększenie udziału rodzin w życiu lokalnej społeczności i zwiększenie możliwości ich wpływu na otaczającą ich rzeczywistość, poprzez ich zaangażowanie w akcje społeczne, wolontariat i animacje oparte na metodach KLANZY, Rodzicielstwa Bliskości (RB) i Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

 

 

przejdź do strony

W sprawie rekrutacji do Projektu Klanzowy Klub Świadomego Rodzica zapraszamy do kontaktu :

tel.: 600-911-970, 609-974-301
oraz e-mail: projekt.klanza@gmail.com

 

31.01.2017

Z przyjemnością prezentujemy Państwu ofertę warsztatową na drugie półrocze roku szkolnego 2016/2017. Jest ona dostępna w zakładce WARSZTATY. Mamy nadzieję, że odnajdziecie w niej Państwo nowe inspiracje i będziecie wraz z nami cieszyć się z ciągłego rozwoju.

Zapraszamy!

 

26.01.2017

Informujemy, że 10 stycznia 2017 nastąpiła zmiana na stanowisku Pełnomocnika Zarządu Głównego d/s Koła w Rzeszowie. Obecnie funkcję tę sprawuje mgr Magdalena Oleszko.

Dane teleadresowe pozostają bez zmian.

 

23.12.2016

Niech ten czas Bożego Narodzenia przyniesie pokój i ukojenie, niech przypomina, że wszystko można zacząć od początku…

Niech odrodzi w nas Wiarę, Nadzieję i Miłość

Serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne składamy wszystkim Członkom oraz Sympatykom

05.12.2016

Informujemy, że realizacja warsztatów METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ-WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY została przeniesiona na drugie półrocze bieżącego roku szkolnego. Są jeszcze wolne miejsca, zapisy trwają - zapraszamy!

 

 

Konferencja "Rola animatora we współczesnym świecie"

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Koło w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić przedstawicieli placówek kulturalnych, oświatowych oraz organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji pn. "Rola animatora we współczesnym świecie" będącej podsumowaniem projektu pn. Klanzowy Klub Animatorów Kulturalno - Oświatowych KAK(a)O.

 

25.09.2016

Informujemy, że realizacja warsztatów pt. „KILKA ROZWOJOWYCH INSPIRACJI DROGĄ DO EFEKTYWNEJ ANIMACJI” planowanych na 1.10.2016 została z przyczyn losowych przeniesiona na drugi semestr bieżącego roku szkolnego. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, zapisy nadal trwają - zapraszamy!

 

11.09.2016

SZANOWNI PAŃSTWO!

ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ WARSZTATÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

NOWA OFERTA SZKOLENIOWA DOSTĘPNA JEST

NA PODSTRONIE WARSZTATY

- JUŻ OD DZIŚ ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

I SKORZYSTANIA Z NIEJ.

 

29.06.2016

W ubiegły weekend PSPiA KLANZA koło w Rzeszowie realizowało zadanie publiczne pt. INTERAKCJA ANIMACJI CZASU WOLNEGO EPOKI TERAŹNIEJSZEJ Z TRADYCYJNYMI GRAMI I ZABAWAMI RUCHOWYMI NA POGRANICZU POLSKO-WSCHODNIMNA PODSTAWIE GRY MIEJSKIEJ "Miasteczko Twórczości Wschodu".

Cała fotorelacja z przebiegu  działań dostępna na naszym profilu facebook’owym:  https://www.facebook.com/pspiarzeszow/

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz partnerom.

 

Partnerzy w realizacji projektu: Pracownia Warsztatów Edukacyjnych FIGARO, Centrum Socjo- Pedagogiczne "Team" s.c., Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA, Stowarzyszenie Strefa Rozwoju, restauracja gruzińska NINO Smaki Gruzji, Kino HELIOS (ul.Powstańców W-wy).

21.06.2016

 

16.06.2016

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Koło w Rzeszowie realizuje zadanie publiczne pn. INTERAKCJA ANIMACJI CZASU WOLNEGO EPOKI TERAŹNIEJSZEJ Z TRADYCYJNYMI GRAMI I ZABAWAMI RUCHOWYMI NA POGRANICZU POLSKO-WSCHODNIMNA PODSTAWIE GRY MIEJSKIEJ "Miasteczko Twórczości Wschodu".

Projekt ma na celu promowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie tradycji i dorobku kultury wschodniej oraz metody KLANZY przy jednoczesnym zwiększeniu udziału dzieci, młodzieży oraz rodzin w życiu kulturalnym lokalnej społeczności. Projekt stanowi urozmaicenie oraz wzbogacenie oferty inicjatyw organizowanych na terenie Miasta Rzeszowa podczas Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury w roku 2016.

24 i 25 czerwca 2016r. godz. 12:00-18:00 - Miasteczko Twórczości Wschodu - Bulwary Rzeszowskie. W tych dniach zapraszamy do wspólnej zabawy oraz tworzenia gigantycznych gier, wielkoformatowych instalacji, zabawek, itp. charakterystycznych dla Krajów Wschodu

26 czerwca 2016r. godz. 12:00- 18:00 - Gra terenowa - Wędrówka po wschodnich krajach pn. "Poznaj swojego sąsiada". Zapraszamy całe rodziny do gry, podczas której uczestnicy "przechodząc przez różne kraje": Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Białoruś i Polska – stoiska rozmieszczone na terenie miasta na których będą mogli zapoznać się i wziąć udział w zabawach, tańcach, pracach plastycznych, poznać historie spędzania czasu wolnego wschodnich krajów. Uczestnicy będą mogli sprawdzić również swoją wiedzę o Polsce i wschodnich państwach biorąc udział w quizie.

Szukajcie nas na naszych stoiskach: Rzeszowski Rynek, ul. 3go Maja, Aleja Pod Kasztanami, parking na Podpromiu, Bulwary Rzeszowskie.

Partnerzy w realizacji projektu: Pracownia Warsztatów Edukacyjnych FIGARO, Centrum Socjo - Pedagogiczne "Team" s.c., Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA, Stowarzyszenie Strefa Rozwoju, restauracja gruzińska NINO Smaki Gruzji, Kino HELIOS (ul.Powstańców W-wy)

Do zobaczenia! :)

 

 

 

10.05.2016

 

2009 - 2010 Klanza Rzeszów   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków